Kawka Bis – ostatni moment na zgłoszenie

Poznaniacy, którzy jeszcze w tym roku chcą wymienić piec na bardziej ekologiczny, mają ostatnią szansę na zgłoszenie. Wnioski na tegoroczną edycję programu Kawka Bis są przyjmowane do 31 marca. Warto się więc pospieszyć.

Kawka Bis – ostatni moment na zgłoszenie

Celem programu Kawka Bis jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet. Jego uczestnicy otrzymują dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi – takimi jak ogrzewanie gazowe, elektryczne czy oparte na odnawialnych źródłach energii w postaci pomp ciepła lub instalacjach fotowoltaicznych. Środki przeznaczone na realizację projektu w 2021 roku to aż 10 mln złotych.

W zeszłym roku program Kawka Bis przeszedł metamorfozę. Od 2020 r. kwota dofinansowania wzrosła do 12 tys. zł, a nawet 15 tys. zł – w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii. Od tego roku w programie Kawka Bis mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia bez angażowania własnych środków. 

Wnioski o dofinansowanie można kierować listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 31 marca. Osobiście można je składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w poniedziałki w godz. 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku – w godz. 7:30 – 15:30), a także w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Stanisława Małachowskiego 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00).

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych wniosków. Rozliczenie musi nastąpić do 31 października 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania  można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają także pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska pod numerami telefonu: 61 878 4053, 61 878 40 61 i 61 878 40 68 oraz pod adresem mailowym: kawka@um.poznan.pl. 

Warto już dziś ubiegać się o dofinansowanie, bowiem od 2023 roku posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Wspomniana regulacja mówi również o datach granicznych wymiany “kopciuchów”. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 r., a posiadacze pieców kaflowych – do końca 2025 r. Czasu na podjęcie działań modernizacyjnych jest już coraz mniej, dlatego tym bardziej warto skorzystać z miejskiej dotacji.

© 2020 iPolska24

Realizacja