9 grudnia 2023

Co z projektem zdrojów wodnych w szkołach?

Czy w poznańskich szkołach powszechne staną se zdroje wodne? Kilka lat temu Aquanet proponował wyposażenie placówek w urządzenia, które nie tylko zapewnią swobodny dostęp uczniów do pitnej wody, ale także będą promowały picie wody zamiast innych napojów. Co się stało z projektem?

Co z projektem zdrojów wodnych w szkołach?

W 2015 roku Aquanet zaproponował montaż urządzeń, zdrojów wodnych, w placówkach szkolnych. Celem było ułatwienie dostępu do darmowej wody pitnej dla uczniów, a jednocześnie promowanie picia wody. W Polsce jej spożycie wciąż jest niskie, dlatego prowadzone są kampanie zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, by wyrobić nawyk nawadniania się właśnie w taki sposób. Kraniki ułatwiające napicie się mają też wymiar ekologiczny – uczniowie nie muszą kupować napojów w plastikowych butelkach.

O pomyśle przypomniał radny Grzegorz Jura, który zwrócił uwagę na fakt, że w niektórych placówkach rzeczywiście kraniki istnieją, ale inne wciąż na nie czekają. Zauważył także, że spółka zapowiadała rozszerzenie projektu o firmy.

Radny poprosił władze miasta o informację o tym, ile szkół wciąż czeka na kontynuację projektu, a także czy włączyły się do niego także pozaszkolne podmioty.

Jak dodał, rozumie konieczność przerwania działań w okresie pandemii koronawirusa, jednak obecnie jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, by montować kolejne urządzenia.

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Guss. Jak wyjaśnił, wspomniany przez radnego projekt montażu zdrojów wodnych w szkołach prowadzony był w latach 2015-2019. Zamontowano wówczas 92 urządzenia.

W 2020 roku, w związku z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami, realizację projektu zawieszono. Od tego czasu do Aquanetu wpłynęły zapytania 9 szkół spoza Poznania, które są zainteresowane montażem urządzeń.

Jednocześnie wiceprezydent przekazał, że nie odnotowano zgłoszeń ze strony innych niż placówki oświatowe podmiotów.

Dlaczego obecnie projekt nie jest realizowany? Odpowiedzią są… pieniądze. Jak wskazał Bartosz Guss, z uwagi na ograniczenia budżetowe, spółka nie realizuje zadania. Będzie to możliwe dopiero po poprawie sytuacji finansowej. W pierwszej kolejności Aquanet będzie kontaktował się jednak z 9 szkołami, które wyraziły do tej pory swoje zainteresowanie udziałem w programie.

 

 

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja