2 lipca 2022

4 dowody na to, że hodowla klatkowa kur niosek nie ma przyszłości

Dobrostan kur niosek nadal nie jest na zadowalającym poziomie. Można zauważyć, że dla polskiego społeczeństwa jest to ważny i zdecydowanie widoczny problem.
Polacy są świadomi realiów hodowli klatkowej kur niosek, w znacznej większości wyrażają wobec losu tych zwierząt swój sprzeciw, a ich przekonania mają wpływ na ich wybory konsumenckie oraz oczekiwania wobec marek, które wspierają.

4 dowody na to, że hodowla klatkowa kur niosek nie ma przyszłości

Dobra wiadomość jest taka, że struktura systemu hodowli kur ulega stopniowym zmianom. Nadal co prawda dominuje klatkowy chów niosek, jednak sukcesywnie rośnie udział alternatywnych systemów chowu. Do końca 2020 roku łącznie 35 sieci handlu detalicznego i hurtowego – w tym 9 z 10 największych sieci handlu detalicznego – zobowiązało się do wycofania jaj pochodzących z chowu klatkowego nie później niż do 2025 roku, z kolei wśród producentów żywności do tego samego zobowiązały się 52 przedsiębiorstwa. W dzisiejszym wideo pokażemy wam cztery dowody na to, ze chów klatkowy kur niosek nie ma przyszłości. Oprzemy się przy tym raporcie kampanii Jak One To Znoszą. Pełen raport możecie znaleźć tutaj: https://bit.ly/chow-klatkowy-raport