Jakie zdanie ma Poznań w zakresie dodatku węglowego?

Radny Andrzej Rataj złożył do prezydenta Poznania interpelację dotyczącą potrzeby działań, których celem będzie wprowadzenie dodatku na różne źródła ciepła. Miało to związek z uchwaleniem przez Sejm ustawy o dodatku węglowym. Teraz radny otrzymał odpowiedź od Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Mariusza Wiśniewskiego.

Jakie zdanie ma Poznań w zakresie dodatku węglowego?

 

Andrzej Rataj w swojej interpelacji podkreślał, że wprowadzenie dodatku węglowego jest działaniem antyekologicznym. Jego zdaniem wsparcie finansowe zachęci gospodarstwa domowe do korzystania z systemów grzewczych, które są opalane węglem. Ma to z kolei negatywne konsekwencje dla środowiska – takie ogrzewanie budynków wpływa na powstawanie smogu. Więcej o interpelacji pisaliśmy tutaj.

W odpowiedzi na interpelację Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania podkreślił, że opisywany problem jest przedmiotem dyskusji na forach organizacji, do których należy Miasto Poznań i na tym polu działają miejskie władze. Wśród nich wymieniono: Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Wiceprezydent zauważył, że Związek Miast Polskich nie zgadza się z postanowieniami dotyczącymi dodatku węglowego i będzie domagał się zmian w ustawie. Swój sprzeciw wyraziła także Unia Metropolii Polskich, która pod koniec lipca wydała specjalny komunikat. Wskazano w nim kilka głównych problemów ustawy o dodatku węglowym – m.in. pominięcie gospodarstw ogrzewanych w inny sposób oraz działania, które nie są zgodne z polityką antysmogową.

Jednocześnie Mariusz Wiśniewski zaznaczył, że miasta Unii Metropolii Polskich oraz środowiska samorządowe nie brały udziału w pracach nad dodatkiem węglowym.

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania nie kryje zdziwienia w związku z brakiem kontynuacji decyzji rządzących, których celem miała być poprawa jakości powietrza. Zapewnia jednak, że władze Poznania działają w tym zakresie.

© 2020 iPolska24

Realizacja