Blisko dwa miliony złotych na deszczówkę

Ponad 1,8 miliona złotych trafi do 18 gmin i 4 powiatów z Wielkopolski. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu “Deszczówka”. Pieniądze mają pomóc w wykorzystywaniu wody opadowej.

Blisko dwa miliony złotych na deszczówkę

Program jest odpowiedzią na zmiany klimatyczne i pogarszający się stan środowiska. W ramach projektu gminy i powiaty będą mogły zbudować specjalne instalacje służące do magazynowania i rozprowadzania wody. Odpowiednie zarządzanie deszczówką pozwoli wykorzystywać ją m.in. do podlewania zieleni. 

Trzecia edycja Samorządowego programu “Deszczówka” to kolejny krok wykonany przez kilkadziesiąt gmin i powiatów by ograniczyć ucieczkę wody i racjonalnie ją zagospodarować. Rekordowe wsparcie wynoszące niespełna 1,8 mln zł na realizację 22 zadań pokazuje, że wnioskujący wykonują coraz większe instalacje oraz bardziej rozbudowane systemy magazynowania wody w kilku miejscach gminy np. szkołach, obiektach o funkcji kulturowej i sportowej – wyjaśnia Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 Dofinansowanie maksymalnie może wynieść 80% kosztów kwalifikowanych (do 100 tysięcy złotych). Pozostała kwota potrzebna do realizacji projektu, to już zadanie wnioskodawcy. Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego może złożyć maksymalnie dwa wnioski.

© 2020 iPolska24

Realizacja