18 sierpnia 2022

Nowe alejki przyjazne środowisku i mniej betonu w Parku Tysiąclecia

Wiosna powoli się rozpędza a w Poznaniu są coraz cieplejsze dni i więcej słońca, a to zachęca do spacerów. Spacerowiczów z parku Tysiąclecia z pewnością ucieszy fakt, że prace przy jego rewaloryzacji dobiegają końca.

Nowe alejki przyjazne środowisku i mniej betonu w Parku Tysiąclecia

 

Największą zmianą jest ta dotycząca alejek, które były nierówne i spękane, co utrudniało poruszanie się po nich nie tylko osobom z niepełnosprawnościami czy wózkami dziecięcymi, ale także pozostałym pieszym. Pęknięcia i wybrzuszenia zmniejszały poziom wygody i zagrażały bezpieczeństwu – łatwo było się potknąć lub stracić równowagę.

W ramach przeprowadzonych prac wymieniono konstrukcję dotychczasowych ścieżek i krawężników i ułożono je na nowo. Nowe alejki wykonane są z nawierzchni mineralno-żywicznej, która jest materiałem bardziej przyjaznym środowisku.

Podczas rewitalizacji zlikwidowano te ścieżki, które nie były wykorzystywane przez pieszych, dzięki czemu zwiększono powierzchnię biologiczno czynną. Rozebrano również zbędne schody i murki, co oznacza, że w parku jest mniej betonu.

W miejscach rozebranych nawierzchni zakładane są nowe chodniki. Wykonano też nasadzenia drzew i krzewów.

Zadbano też o nowe ławki oraz kosze na śmieci, które wyglądają estetyczniej niż dotychczasowe.

Obecnie wykonawca skupia się na pracach wykończeniowych i porządkowych. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na drugi kwartał tego roku.

autorka: A. Karczewska

fot. PIM