12 lipca 2024

Program dotacji na wykorzystanie deszczówki będzie kontynuowany. Poznań przeznaczy na to milion złotych

Miasto Poznań będzie kontynuowało program dofinansowań do działań związanych z zatrzymywaniem i ponownym wykorzystaniem wód opadowych. Miejscy radni podjęli decyzję o wydłużeniu programu dotacyjnego w zakresie deszczówki.

Program dotacji na wykorzystanie deszczówki będzie kontynuowany. Poznań przeznaczy na to milion złotych

W dzisiejszych czasach, szczególnie w ostatnich latach, gdy problem suszy pojawia się regularnie w Wielkopolsce koniecznym jest podejmowanie działań związanych z odpowiednim gospodarowaniem wodami opadowymi.

W ubiegłym roku Miasto Poznań w ramach zachęcania mieszkańców do działania w tym zakresie utworzyło program dotacyjny związany z wykorzystaniem deszczówki. Celem jest zatrzymanie wód opadowych zanim spłynie do kanalizacji deszczowej i jej ponowne wykorzystanie np. do podlewania zieleni czy przydomowych ogródków.

W ten sposób promuje się także ekologiczne rozwiązania w życiu codziennym, a mieszkańcy mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z płatnościami za wodę potrzebną do podlewania.

Dofinansowanie dotyczy budowy nowych lub modernizacji istniejących systemów retencyjnych. Skorzystać z niego mogą wszyscy mieszkańcy Poznania, w tym osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje, przedsiębiorcy czy też inicjatywy mieszkaniowe. Dotacja może pokryć do 80% kosztów.

W tym roku spółdzielnie, wspólnoty i społeczne inicjatywy mieszkaniowe mogą otrzymać do 50 tysięcy złotych dotacji, natomiast osoby prywatne do 6 tysięcy złotych, czyli o tysiąc złotych więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji programu.

Nieruchomość, której dotyczą prace musi znajdować się w granicach administracyjnych Poznania, a wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać innych tytuł prawny pozwalający mu na dysponowanie nieruchomością.

Dotacja może zostać wykorzystana na zakup materiałów, montaż i budowę systemu deszczowego „do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej”. Możliwe jest też pozyskanie środków na modernizację istniejącego systemu.

Odpowiednia retencja to nie tylko oszczędność wody, której zaczyna brakować, ale także pozytywne działanie na mikroklimat w okolicy i odciążenie sieci kanalizacji deszczowej.

Podczas sesji rady miasta radni jednogłośnie podjęli decyzję o kontynuowaniu programu dotacyjnego. W tym roku na ten cel Miasto przeznaczy milion złotych.

Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 6 czerwca. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń.

 

autorka: A. Karczewska

© 2020 iPolska24

Realizacja