18 sierpnia 2022

Ile drzew wycięto w Poznaniu w oparciu o “Lex Szyszko”?

O tym, że drzewa pełnią istotną rolę w miastach wiadomo nie od dziś. Niestety, podejmowane w ostatnich latach przepisy doprowadziły do sytuacji, w których powierzchnia zarówno lasów jak i pojedynczych drzew na różnych obszarach Polski uległa znaczącemu pogorszeniu. Jednym z najgorzej ocenianych projektów było tzw. „Lex Szyszko”, które dopuszczało wycinkę bez konieczności uzyskania zezwolenia. Ile w tym czasie zniknęło drzew z przestrzeni Poznania?

Ile drzew wycięto w Poznaniu w oparciu o “Lex Szyszko”?

Przez pół roku w 2017 roku, od 1 stycznia do 17 czerwca obowiązywał przepis z tzw. „Lex Szyszko”, który pozwalał na wycinkę drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób prywatnych i nie usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W tym czasie na terenie całej Polski doszło do masowych wycinek. Według szacunków drzewostan został zmniejszony o ok. 3 mln drzew. Właściciele nieruchomości korzystali z przepisów pozwalających im na dowolność w zakresie wycinki i uniknięcie konieczności uzyskania pozwolenia na usunięcie roślin czy też konsekwencji w przypadku wycinki bez zgody.

Miejski radny Andrzej Rataj zwrócił się z interpelacją do prezydenta Poznania prosząc o informacje dotyczące liczby – dokładnej lub szacunkowej – wyciętych drzew od stycznia do czerwca 2017 roku w ramach wskazanych przepisów.

Jednocześnie poprosił o wskazanie, na którym poznańskim osiedlu „zniknęło” najwięcej drzew w tym czasie.

Na interpelację odpowiedział Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. Jak wskazał, z uwagi na fakt, że do wycinki nie była potrzebna zgoda, a rośliny rosły na prywatnych terenach, Miasto nie dysponuje odpowiednimi danymi. Urząd nie jest w stanie określić, nawet szacunkowo, ile drzew wycięto w oparciu o „Lex Szyszko”. Tym samym nie jest możliwe również wskazanie osiedla, na którym usunięto ich najwięcej.

 

autorka: A. Karczewska