18 sierpnia 2022

Przyznano 135 dotacji w programie “Mała Retencja”. Mieszkańcy którego osiedla skorzystali najbardziej?

W ubiegłym roku przeprowadzono pilotażowy program „Mała Retencja” pozwalający na uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z małą retencją, czyli m.in. gospodarką wody opadowej na swoim terenie. Radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej podczas posiedzenia komisji zapoznali się z podsumowaniem ubiegłorocznej edycji jednocześnie planując kontynuację programu także w tym roku.

Przyznano 135 dotacji w programie “Mała Retencja”. Mieszkańcy którego osiedla skorzystali najbardziej?

Mała Retencja to program, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych. Wsparcie finansowe można było otrzymać na zbiorniki podziemne i naziemne, studnie chłonne, muldy chłonne oraz ogrody deszczowe.

Najczęściej poznaniacy tworzyli zbiorniki naziemne, głównie z uwagi na fakt, że wymagają najmniejszej ingerencji w otoczenie.

Wnioski były przyjmowane na przełomie maja i czerwca. Wpłynęło 176 zgłoszeń na łączną kwotę ponad 1,1 mln złotych. Najwięcej wniosków, bo 144 złożyły osoby prywatne. W 19 przypadkach zgłoszenia dotyczyły wspólnot mieszkaniowych, w 12 firm, a w 1 spółdzielni.

Łącznie przyznano 135 dotacji na łączną kwotę 735 tysięcy złotych. Najwięcej dotacji, czyli 18 przyznano mieszkańcom na Spławiu, ale najwięcej środków finansowych, bo ponad 134 tysiące złotych przekazano na projekty na Łazarzu.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej omówiono także zmiany, jakie planowane są w tegorocznej edycji programu, który ma być kontynuowany. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta planuje przyspieszenie naboru wniosków na okres od kwietnia do maja, a tym samym przyspieszenie czasu na rozliczenie dotacji do połowy października.

W proponowanych zmianach znalazło się także rozdzielenie wniosków na te dla osób fizycznych i wspólnot oraz osoby prawne. Od tej edycji w kosztach dotacji nie będzie można liczyć transportu innego, niż z miejsca zakupu materiałów do miejsca ich montażu oraz narzędzi służących do montażu.

Podczas dyskusji przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego, Wiesław Rygielski zauważył, że z programu powinny móc korzystać również placówki oświatowe. Zaproponował, by objąć je dotacją zamiast prywatnych przedsiębiorstw. Wskazał też, że maksymalna kwota dotacji dla osoby prywatnej powinna zostać podniesiona z 5 na 6 tysięcy złotych z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych.

Nowy regulamin ma zostać jeszcze raz zaprezentowany przed Komisją, a następnie będzie skierowany pod dyskusję na sesji Rady Miasta Poznania.

 

autorka: A. Karczewska