Kolejny dzień z fatalnym powietrzem w Poznaniu. Ograniczenia w sposobach ogrzewania

Podobnie jak w poniedziałek, także we wtorek w Poznaniu jakość powietrza jest bardzo zła, a normy stężeń pyłów drobnych zostały przekroczone. Oznacza to kolejny dzień z ograniczeniami w sposobie palenia.

Kolejny dzień z fatalnym powietrzem w Poznaniu. Ograniczenia w sposobach ogrzewania

 

Wczoraj odnotowano przekroczenia wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 i prognozuje się utrzymanie takiego stanu także dzisiaj.

W związku z tym, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wprowadzono zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Jak przypomina Wydział Ochrony Środowiska, głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w kominkach, piecach kaflowych także typu “koza” oraz w kotłach węglowych.

Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się ich między innymi wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, a przede wszystkim niewielki wiatr lub brak wiatru.

Oznacza to, że nawet pojedyncze źródło – np. kominek – przyczynia się do znacznego pogorszenia jakości powietrza.

Informację o złej jakości powietrza wraz z apelem o ograniczenie aktywności na zewnątrz

© 2020 iPolska24

Realizacja