t Zakończono pierwszy etap zalesiana dawnych terenów szkółki roślin w Krzyżownikach – Eco Poznań
23 maja 2022

Zakończono pierwszy etap zalesiana dawnych terenów szkółki roślin w Krzyżownikach

Zakład Lasów Poznańskich we współpracy z Reforest’Action i Green-Up przeprowadziło pierwszy etap nasadzania drzew na terenach pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach. Na 5 hektarach pojawiło się niemal 28 tys. drzew liściastych. To dopiero początek akcji przywracania lasów.

Zakończono pierwszy etap zalesiana dawnych terenów szkółki roślin w Krzyżownikach

Akcja sadzenia drzew na terenie dawnej szkółki roślin w Krzyżownikach rozpoczęła się w połowie listopada bieżącego roku. Od tego czasu na obszarze 5 hektarów pojawiło się 27 900 sztuk sadzonek drzew liściastych, w tym dębów, lip drobnolistnych, buków, klonów i brzóz. Obecnie połowa całego obszaru, mającego powierzchnię bliską 60 hektarów, porośnięta jest zielenią wysoką. Jednak ze względu na bardzo nieregularne występowanie drzew – potrzebne są dodatkowe nasadzenia. Nieporośnięty teren o powierzchni 23 hektarów ma zostać w pełni zalesiony, poprzez regularne nasadzanie kolejnych drzew.

Decyzję o zalesieniu terenów pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach podjął już w 2019 r. Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak. Działania rozpoczęto w październiku 2020 roku, kiedy zabezpieczono cały teren i dostosowano go do potrzeb mieszkańców – zlikwidowano niebezpieczne elementy oraz stworzono ścieżki dla pieszych. Z nasadzaniem drzew trzeba było jednak poczekać do 9 grudnia, kiedy to miejscy radni podpisali uchwałę o zmianie zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnej szkółki. Wcześniej planowane było tam stworzenie pola golfowego.

Bardzo się cieszymy, że prezydent miasta postawił las nad pole golfowe. Bez wątpienia skorzystają na tym kolejne pokolenia poznaniaków i poznanianek – podkreśla Mieczysław Broński, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich.

Planowane jest przeznaczenie 5 hektarów całego obszaru na cele rekreacyjno-edukacyjne. Tuż obok terenów leśnych pojawią się specjalne urządzenia rekreacyjne oraz ścieżka dendrologiczna, na której każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z pracami wykonywanymi na codzień przez leśników.

Akcję nasadzania drzew przeprowadził zarządca terenu w Krzyżownikach – Zakład Lasów Poznańskich z pomocą firm Reforest’Action i Green-Up. Dzięki stworzonej przez Reforest’Action platformy “crowdplantingowej” środki przekazywane od działających społecznie firm i osób prywatnych są przeznaczane na projekty zalesieniowe.

– Zależy nam na tym, aby przeprowadzane zalesienia prowadziły do zrównoważonej odbudowy ekosystemów i zwiększania ich odporności na zagrożenia klimatyczne. Chcemy też, by posadzone lasy były jak najbardziej dopasowane do lokalnych warunków siedliskowych – mówi Jędrzej Damski z firmy GREEN-UP.

Opiekę nad terenem i posadzonymi drzewami będą sprawować leśnicy z Zakładu Lasów Poznańskich.

Jak podkreślił sam Jacek Jaśkowiak, zalesianie ma być inwestycją w przyszłość nie tylko dzisiejszych pokoleń, ale również naszych dzieci oraz wnuków.

Nowy kompleks leśny pozwoli mieszkańcom Krzyżownik i okolic na częstsze obcowanie z naturą. Dodatkowo wpłynie on poprawę jakości powietrza i zmniejszy poziom zanieczyszczeń.

 

 

autorka: N. Fekser