18 sierpnia 2022

Znani są już laureaci wielkopolskiego konkursu proekologicznego i prokulturowego

Wręczono nagrody w ramach XXII edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, skierowany był do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Znani są już laureaci wielkopolskiego konkursu proekologicznego i prokulturowego

Konkurs pokazał zaangażowanie mieszkańców w szukanie sposobów ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych naszego regionu oraz w działania, które mają służyć podniesieniu jakości życia w małych miastach i wsiach.

Jak mówił członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, główną ideą konkursu jest promowanie działalności proekologicznej i prokulturowej w Wielkopolsce.

“W otaczającej nas rzeczywistości aktywizacja działań społecznych w tym obszarze pozostaje szczególnie aktualna, a podejmowanie oddolnych inicjatyw stanowi ważny czynnik wspomagający realizację przez samorządy gminne i powiatowe zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych” – dodaje.

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty w dwóch kategoriach: kategoria I obejmowała projekty, dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami czy ochrona i kształtowanie przyrody, natomiast kategoria II zawierała projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie działalności prokulturowej.

Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” wynosiła 350 tys. złotych.

Wielu laureatów wyłoniła kategoria I, do której zaliczały się projekty, dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej.

Najwyższą nagrodę w tej kategorii, w wysokości 10 000 zł, otrzymały Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim z projektem „Grodziski Alert Smogowy” oraz Rada Sołecka sołectwa Mochy z „Mochy w czterech porach roku”. Wysokość kolejnej nagrody wyniosła 6 000 zł, a przekazano ją Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Gnieźnie im. Klemensa Waberskiego, Gminie i Mieście Złotów, Gminie Książ Wielkopolski, Radzie Sołeckiej sołectwa Nowa Wieś, Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym, Gminnemu Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach, Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Kolskiego Ekonomika przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole im. St. I Wł. Grabskich, Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce i Towarzystwu Miłośników Łobżenicy.

Projekty, które otrzymały 5 000 zł to: „Ekobiblioteka – czyli poprzez literaturę uczę się chronić przyrodę”, „Czysta Gmina Krzywiń”, Przyjaciele zwierząt – I Wystawa Zwierząt Domowych, „Za kluczem ptaków wędrownych”, „MASŁOWSKI GREEN TEAM – BUDUJE EKOŚWIAT” oraz „daIEKOwzoroczne działania kulturalne”. Ostatnia i nieco niższa kwota, czyli nagroda równa 4 000 zł, trafiła do Zjednoczonych dla Gminy Miasteczko Krajeńskie, Molendium Towarzystwa Historycznego Wsi Gminy Czerwonak, Gminy Książ Wielkopolski, Gminy Grzegorzew, Publicznego Przedszkola w Zdunach, Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Bukowianki w Bukownicy, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Koła Gospodyń Wiejskich Aktywne Brodniczanki w Brodnicy reprezentowanego przez Joannę Pakowską i Iwonę Kurpisz, Fundacji Leśne Dziki oraz Sołectwa Borek.
W ramach kategorii II w zakresie działalności prokulturowej o znaczeniu kulturowym, historycznym i nawiązującym do tradycji, nagrodę w wysokości 11 000 zł otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich „z Tradycją Przy Kominku” w Jaroszewicach Rychwalskich z projektem „Wieczornica Polska to MY”.

Kolejne nagrody w wysokości 10 000 zł trafiły do: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, Gminy Grodzisk Wielkopolski, Stowarzyszenia „DOM” Dobrowskiej Organizacji Międzypokoleniowej, Fundacji Miejsce moje oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach. Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy wsi Moszczanka i Skrzebowa oraz FUNDACJA NASZE PODWÓRKO otrzymały nagrodę w wysokości 6 000 zł. Natomiast 5 000 zł przyznano projektom: „Nasz skarb Grodzisko”, „Uczczenie 100-rocznicy powrotu Łobżenicy do macierzy”, „Wesel Dawnych czar”, „WYCHODZĄ Z CIENIA PODWÓRKOWE WSPOMNIENIA”, „Na wielkopolskim szlaku – spotkania i wyprawy regionalistyczne z pasją”, „Droga do wolności w mojej małej miejscowości”, FANFARY POWIATÓW-KWARANTANNA 2020, I Kłodawskie Spotkania z Folklorem, „Odkrywamy historię sołectwa i przodków-Nowieczek we wspomnieniach mieszkańców”, „Z wizytą u Wiesiołowskich”, Niewiasty Niepospolite , „Wieś zaklęta w starej fotografii”, „Rowerowy Baraniak”, „Wehikuł czasu – muzeum w sieci”, „Pamiętamy! Lokalni bohaterowie na tablicach wykuci”, PÓKI PAMIĘTAMY, „Bralin wczoraj, Bralin dziś” , Telewizja Internetowa Czapla TV, Wspieranie i współorganizacja inicjatyw lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zakrzewo jako elementu działalności prokulturowej, społeczno-wychowawczej i promocyjnej, Fragment Dziedzictwa Kulturowego Gminy Czermin, Sompoleński Kiermasz Bożonarodzeniowy, V Turniej Sołectw Gminy Drawsko „Piękno i tożsamość lokalnych społeczności – 30. Lat Samorządu Gminy Drawsko” oraz Wkoło Gminy Suchy Las.

Podczas uroczystości nagrody rzeczowe otrzymali uczniowie, którzy brali udział w konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”, w ramach którego nagrali i zmontowali tematyczny film krótkometrażowy w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

 

autorka: N. Fekser