t Miejski system gospodarki odpadami. Właściciele części nieruchomości muszą złożyć deklaracje – Eco Poznań
23 maja 2022

Miejski system gospodarki odpadami. Właściciele części nieruchomości muszą złożyć deklaracje

Od 1 stycznia 2022 roku Poznań przestanie być członkiem GOAP, a pół roku później zaczną obowiązywać umowy zawarte w ramach poznańskiego systemu gospodarki komunalnej. Zanim jednak przeprowadzony zostanie przetarg na wybór firm, które będą odpowiedzialne za prowadzenie działań, właściciele nieruchomości niemieszkalnych muszą złożyć odpowiednie deklaracje.

Miejski system gospodarki odpadami. Właściciele części nieruchomości muszą złożyć deklaracje

 

Zgodnie z przyjętymi zapisami ustawy, w momencie rozpoczęcia obowiązywania zapisów poznańskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, czyli od 1 lipca 2022 roku wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkanych stają się użytkownikami systemu organizowanego przez miasto Poznań i zobligowani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie ma za to potrzeby wyrażania zgody na dołączenie do systemu.

Osoby, które nie chcą przystępować do miejskiego systemu muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, w którym wskażą przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Należy także dołączyć kopię zawartej umowy.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy należy składać do 26 listopada 2021 r. na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

Miasto przypomina, że gdy zostanie rozstrzygnięty miejski przetarg i będą podpisane umowy z firmami wykonującymi usługi w ramach miejskiego systemu, właściciel nieruchomości nie będzie mógł już zmienić systemu, a tym samym wybrać innych firm.

Więcej informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej UMP, tel. 61 888 4561, e-mail: gk@um.poznan.pl.