2 lipca 2022

Europosłowie chcą planu zaprzestania użycia zwierząt do badań i doświadczeń

Europarlament wezwał UE do przyspieszenia przejścia na system badań, w którym nie wykorzystuje się zwierząt.

Europosłowie chcą planu zaprzestania użycia zwierząt do badań i doświadczeń

 

Eurodeputowani domagają się ogólnoeuropejskiego planu działania zawierającego ambitne i osiągalne cele, jak również harmonogramy wycofywania wykorzystywania zwierząt w badaniach i testach. Chcą ograniczenia, udoskonalenia i zastąpienia procedur na żywych zwierzętach do celów doświadczalnych, tak szybko jak to będzie możliwe z naukowego punktu widzenia i bez obniżania poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Europosłowie oczekują udostępnienia wystarczających średnio- i długoterminowych środków finansowych w celu zapewnienia szybkiego rozwoju, walidacji i wprowadzenia alternatywnych metod badawczych, w tym poprzez zwiększenie finansowania w ramach programu Horyzont Europa. Eurodeputowani twierdzą również, że naukowcy, badacze i technicy powinni być szkoleni w zakresie stosowania zaawansowanych modeli bez udziału zwierząt i dzielenia się najlepszymi praktykami.

Parlament Europejski uznaje, że wcześniejsze badania na zwierzętach przyczyniły się do postępu w badaniach i medycynie, a także do powstania bezpiecznych szczepionek, w tym szczepionek przeciw COVID-19. Posłowie do PE zaznaczają, iż rozumieją, że istnieją przypadki, w których doświadczenia na zwierzętach są nadal potrzebne do uzyskania naukowej wiedzy na temat niektórych chorób ponieważ metody bez udziału zwierząt nie są obecnie dostępne. Podkreślają jednak, że takie testy muszą być przeprowadzane w optymalnych warunkach, aby zminimalizować ból, niepokój i cierpienie oraz chronić dobrostan zwierząt.

Rezolucja “w sprawie planów i działań mających na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji” została przyjęta 667 głosami do 4.

Rezolucja podsumowuje debatę, która odbyła się podczas lipcowej sesji plenarnej.

Obecne przepisy UE chronią dobrostan zwierząt nadal wykorzystywanych do celów doświadczalnych. Ostatecznym celem regulacji jest zaprzestanie wykorzystywania zwierząt w procedurach naukowych poprzez ciągłe zastępowanie, ograniczanie i udoskonalanie ich wykorzystania w badaniach lub w celach edukacyjnych.

Jednak według sprawozdania Komisji Europejskiej w 2017 roku do celów doświadczalnych wyhodowano i zabito nawet 12 milionów zwierząt, nie wykorzystując ich w rzeczywistych eksperymentach.

Od 1986 roku, w UE obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wykorzystywania zwierząt do celów naukowych. Obowiązujące obecnie przepisy ograniczają testy na zwierzętach do celów naukowych i określają minimalne wymogi dotyczące warunków, w jakich znajdują się zwierzęta i opieki nad nimi. Testy na zwierzętach w odniesieniu do gotowych produktów kosmetycznych są w UE zakazane od 2004 r, a w odniesieniu do składników kosmetycznych od 2009 r.

 

 

EuroPAP News