Pleszew jak Poznań? Władze chcą uspokojenia ruchu w centrum – dla ekologii i bezpieczeństwa

Władze Pleszewa, mając na względzie między innymi kwestie ekologiczne, chciałyby wprowadzić zmiany organizacji ruchu. Jednak poprzedzone to zostanie fachowymi ekspertyzami.

Pleszew jak Poznań? Władze chcą uspokojenia ruchu w centrum – dla ekologii i bezpieczeństwa

Ograniczenie samochodów w centrum, ale i sama zmiana organizacji ruchu na bardziej efektywną. Takie działania mogą przynieść wymierne efekty ekologiczne. W Pleszewie, realizującym od kilku lat doceniane i komentowane szeroko działania na rzecz poprawy jakości środowiska, to bardzo ważne. Ze względu na specyfikę układu urbanistycznego miasta, korekty muszą być przeprowadzone w sposób niepowodujący korkowania się ulic (ze względu na ich ograniczoną przepustowość).

Samorządowcy postanowili zatem zlecić audyt fachowej firmie i nie podejmować decyzji bez profesjonalnych badań .

Rozpoczęły się prace nad “Studium transportowym miasta Pleszewa” ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej. Opracowanie ma zawierać m.in. inwentaryzację i ocenę układu drogowego, rekomendowaną organizację ruchu i systemu parkowania, wytyczne dla funkcjonowania transportu zbiorowego i towarowego. – tłumaczy Burmistrz Arkadiusz Ptak.

Po opublikowaniu studium, planowana jest także dyskusja społeczna nad przyszłością ruchu w pleszewskim centrum.