30 czerwca 2022

Nowe schronienia dla nietoperzy przy poznańskich fortyfikacjach

Nie od dziś wiadomo, że poznańskie fortyfikacje stanowią dom dla wielu nietoperzy. Teraz te małe ssaki będą miały jeszcze więcej miejsc do schronienia w okolicach fortów. Jest to możliwe dzięki współpracy ZKZL z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, która zaowocowała zamontowaniem specjalnych „domków” dla nietoperzy.

Nowe schronienia dla nietoperzy przy poznańskich fortyfikacjach

To kolejna po m.in. domkach dla ptaków oraz zmianach w wytycznych w budownictwie (na bardziej przyjazne ptakom miejskim) inicjatywa, która ma pomóc lotnym mieszkańcom Poznania.

W ramach rocznego projektu EKO-AKTYWNI, ZKZL przygotował szereg działań, których partnerem został m.in. Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem projektu było przede wszystkim poznanie oraz czynna ochrona nietoperzy, ptaków i owadów. Przeprowadzono prelekcje edukacyjne, które poprowadzili akademiccy eksperci. Ich uczestnicy mogli czynnie zaangażować się w ochronę poprzez budowanie schronień dla lotnych mieszkańców miasta. W akcji udział wzięły m.in. dzieci wraz z rodzicami, dziadkami czy znajomymi, co miało również wymiar społeczny – aktywizację osób w każdym wieku, edukację oraz integrację międzypokoleniową.

Efektem działań było powstanie 300 schronień – po 100 dla ptaków, owadów i nietoperzy. Po zakończeniu prac, rozpoczęto kolejny etap realizacji projektu, czyli umieszczanie domków na terenie miasta.

Schronienia dla nietoperzy ulokowano w rejonie poznańskich fortyfikacji, czyli tam, gdzie najczęściej można je spotkać, zwłaszcza w okresie zimowania. Budki zamontowano na drzewach w miejscach przelotu tych pożytecznych ssaków. Będą im służyć głównie poza okresem hibernacji.

Nietoperze są bardzo przydatne dla środowiska, w tym dla człowieka z uwagi m.in. na fakt, że regulują populacje owadów. Zjadają m.in. kilka tysięcy komarów dziennie, a także owady, które uznawane są za szkodniki dla rolnictwa.

 

autorka: A. Karczewska