2 grudnia 2021

Zakończono prace geofizyczne na terenie ujęcia wody Mosina-Krajkowo

Geofizyka Toruń zakończyła badania w rejonie ujęcia wody Mosina-Krajkowo, które jest źródłem zaopatrzenia w wodę pitną ok. 70% aglomeracji poznańskiej. Pomiary prowadzone były na zlecenie PGNiG i zdaniem spółki Aquanet, która zarządza ujęciem, odbyły się nielegalnie. Obie strony spierają się w zakresie m.in. wpływu badań na środowisko i samo źródło.

Zakończono prace geofizyczne na terenie ujęcia wody Mosina-Krajkowo

O sprawie wielokrotnie pisaliśmy na naszym portalu. W rejonie oraz na terenie ujęcia wody Mosina-Krajkowo Geofizyka Toruń prowadziła badania zlecone przez PGNiG, których celem było sprawdzenie obszaru pod kątem występowania tam różnych złóż.

Jak wyjaśnia wykonawca prac, pomiar miał na celu zebranie danych potrzebnych do stworzenia trójwymiarowego modelu budowy geologicznej dla tego obszaru. Podobne prace firma realizuje od kilkudziesięciu lat zarówno w Polsce jak i innych państwach, a w przeszłości także w Poznaniu. Geofizyka zapewnia także, że pomiary są bezpieczne dla ludzi i przyrody.

Spółka Aquanet twierdzi, że prowadzone badania, w tym związane z nimi drgania mają negatywny wpływ na ujęcie wody i mogą prowadzić m.in. do wytrącania się osadu w wodzie.

Wykonawca prac zapewnia, że wbrew zarzutom poznańskiej spółki, posiada wszelkie niezbędne do wykonywania badań pozwolenia i zgody – w tym Ministra Klimatu i Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Prace były też zgodne z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W informacji prasowej po zakończeniu prac Geofizyka po raz kolejny zapewniła, że „fakt realizacji badań na terenie obszaru ochrony pośredniej w żaden sposób nie oznacza, że w przyszłości będą tam prowadzone wiercenia w celu wydobycia ropy lub gazu. Nie pozwalają na to przepisy prawa.”

 

autorka: A. Karczewska