t Poznańska senator interweniuje u ministrów w sprawie działań na terenie ujęcia wody aglomeracji poznańskiej – Eco Poznań
23 maja 2022

Poznańska senator interweniuje u ministrów w sprawie działań na terenie ujęcia wody aglomeracji poznańskiej

Senator Jadwiga Rotnicka włączyła się w sprawę prac prowadzonych na terenie ujęcia wody Mosina-Krajkowo, które zapewnia ok. 70% wody pitnej dla aglomeracji poznańskiej. Profesor zwróciła się do ministra klimatu i środowiska oraz ministra aktywów państwowych z prośbą o natychmiastową reakcję w sprawie prowadzonych poszukiwań gazu i ropy na cennym obszarze.

Poznańska senator interweniuje u ministrów w sprawie działań na terenie ujęcia wody aglomeracji poznańskiej

O sprawie pisaliśmy kilkukrotnie na naszym portalu. Na początku czerwca spółka Aquanet otrzymała pismo, w którym poinformowano o planowanych badaniach geofizycznych, czyli poszukiwaniach ropy i gazu na terenie Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo. Zdaniem spółki, takie działania poważnie zagrażają bezpieczeństwu ujęcia, a tym samym mieszkańcom aglomeracji poznańskiej (więcej tutaj). Prace prowadzone są przez Geofizykę Toruń na lecenie PGNiG.

W ubiegłym tygodniu, po zauważeniu na terenie ochrony bezpośredniej geofonów należących do firmy zewnętrznej, Aquanet złożył zawiadomienie do policji, jednocześnie przygotowując dokumentację dla RZGW oraz wojewody wielkopolskiego, którzy zdaniem Aquanet, nie zostali poinformowani o planowanych przez PGNiG pracach, co jest niezgodne z prawem (więcej tutaj).

Wykonawca prac odniósł się do doniesień spółki twierdząc, że prace są wykonywane zgodnie z prawem i nie wpływają na jakość wody w ujęciu. Zapewniono także, że badania nie są prowadzone na terenie ochrony bezpośredniej, a Geofizyka nie będzie wykonywać odwiertów na terenie ujęcia (więcej tutaj).

Spółka Aquanet zaapelowała do mieszkańców, samorządowców i polityków o wsparcie przy doprowadzenia do zatrzymania prowadzonych badań.

W sprawę włączyła się m.in. poznańska senator, prof. Jadwiga Rotnicka, która zwróciła się do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki z prośbą o natychmiastową reakcję i podjęcie działań mających na celu ochronę ujęcia wody w Mosinie-Krajowie.

Jak wskazała profesor, z raportu NIK wynika, że Polska jest obecnie jednym z najbardziej ubogich w wodę państw Unii Europejskiej, a całkowite zasoby wodny pitnej są kilkukrotnie mniejsze niż średnia europejska. Ilość porównywana jest z zasobami Egiptu, dlatego konieczne jest podejmowanie działań mających na celu ochronę źródeł wody pitnej.

W liście do ministrów senator zauważa, że w takiej sytuacji „oburzenie budzić musi jakiekolwiek działanie podejmowane za zgodą organów państwa, które zagrażają istnieniu ujęć wody”. Podkreśla, że działania prowadzone są na zlecenie PGNiG.

Senator Rotnicka wskazała, że liczy na natychmiastową reakcję ministrów, a także podjęcie działań zapewniających ochronę ujęcia wody w Mosinie-Krajkowie. Jednocześnie poprosiła o powiadomienie o podjętych przez ministrów krokach w tym zakresie.