Duże zainteresowanie miejskim programem na dofinansowanie Małej Retencji

Poznaniacy chcą gospodarować wodą opadową. Do miejskiego programu związanego z małą retencją wpłynęło około 160 wniosków o dofinansowanie. Z uwagi na duże zainteresowanie, Miasto Poznań chciałoby kontynuować program w kolejnych latach.

Duże zainteresowanie miejskim programem na dofinansowanie Małej Retencji

 

Program zakłada dofinansowanie do projektów związanych z ponownym wykorzystaniem wody deszczowej. Skierowany był zarówno do osób prywatnych jak i wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców i instytucji. W ramach dotacji można uzyskać nawet do 80% zwrotu kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 5 tys. zł.

Pozyskane z dofinansowania środki mogą być przeznaczone na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Możliwe jet także pokrycie kosztów związanych z modernizacją i usprawnieniem istniejącego systemu deszczowego.

Celem programu jest ponowne wykorzystanie wody opadowej np. do podlewania ogródków.

Początkowo Miasto chciało przeznaczyć na program 500 tysięcy złotych, jednak z uwagi na duże zainteresowanie ze strony poznaniaków, Rada Miasta wyraziła zgodę na przeznaczenie kolejnych 500 tysięcy złotych na ten cel. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z dofinansowania.

Nabór wniosków trwał od 20 maja do 10 czerwca. Wpłynęło około 160 zgłoszeń, które obecnie są analizowane.

Miasto wraz z radnymi analizuje także możliwość kontynuacji programu w kolejnych latach.