Rusza budowa ciepłowni geotermalnej w Koninie

W czerwcu, po latach oczekiwań, na wyspie Pociejewo w Koninie ma ruszyć budowa ciepłowni geotermalnej. Będzie to jedna z trzech, opartych na odnawialnych źródłach energii, instalacji dostarczających ciepło dla miasta. Inwestycja kosztuje prawie 58,5 miliona złotych, z dofinansowaniem przekraczającym 24 miliony.

Rusza budowa ciepłowni geotermalnej w Koninie

 

W czwartek, 27 maja, w MPEC-Konin sp. z o.o. w obecności prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego podpisana została umowa z wykonawcą prac. Przetarg wygrało konsorcjum: UOS Driling S.A. z Warszawy (lider konsorcjum) i Energy Solutions sp.  z o.o. z Tarnowa.  

To historyczne wydarzenie dla naszego miasta – podkreślił prezydent. – Czekaliśmy na ten moment kilka lat, ale to nie był czas zmarnowany. Wykorzystaliśmy go na wprowadzenie zmiany w koncepcji związanej z budową drugiego otworu zatłaczającego i doprowadziliśmy do właściwego montażu finansowego – podkreślił prezydent Piotr Korytkowski, dziękując radnym Rady Miasta Konina za wsparcie całego przedsięwzięcia.

Jak informuje prezes zarządu MPEC-Konin sp. z o.o. Sławomir Lorek: „budowa ciepłowni rozpocznie się lada moment, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec roku 2022.  To termin, kiedy wykonawca ma oddać obiekt gotowy do użytkowania, po odbiorach przez nadzór budowlany i inne jednostki”.

W ramach realizacji inwestycji na wyspie Pociejewo powstanie budynek ciepłowni z urządzeniami służącymi do odbioru energii cieplnej pochodzącej z wody geotermalnej. Wyposażony będzie m.in. w rozdzielnię elektryczną z nastawnią cieplną oraz w halę technologiczną z wymiennikami ciepła, stacją filtrów oczyszczających wodę geotermalną oraz pompami wody sieciowej. Zostanie też wybudowany żelbetowy pomocniczy zbiornik o pojemności około 2 tysięcy metrów sześciennych. Zadanie to obejmuje także wykonanie odwiertu zatłaczającego GT-3 wraz z rurociągiem łączącym go z ciepłownią geotermalną, a także budowę przyłącza ciepłowniczego do magistrali biegnącej wzdłuż Trasy Warszawskiej.

Moc zainstalowana ciepłowni geotermalnej wynosić będzie 8,1 MWt.  

Kolejne źródło ciepła dla miasta Konina z pewnością poprawi również parametry technologiczne miejskiej sieci. Korzyścią jest również to, że w przypadku awarii któregoś z dotychczasowych źródeł będzie ona zawsze wsparciem dla systemu ciepłowniczego – wyjaśnia prezes Sławomir Lorek.  

Prace nad wykorzystaniem wód geotermalnych w mieście Koninie mają już ośmioletnią historię. Rozpoczęły się w 2014 roku. Rok później wykonano otwór badawczo-eksploatacyjny GT-1 o głębokości 2.660 m, docierając do utworów jury dolnej i wody o temperaturze w dnie otworu około 97oC. Starania o dotację na rozwój tego strategicznego dla miasta projektu zakończyły się sukcesem w 2020 roku, kiedy to pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie a MPEC-Konin sp. z o.o. podpisana została umowa o dofinansowanie. Zgodnie z nią ponad 24 miliony złotych spółka otrzyma w formie dotacji z NFOŚiGW. 15 milionów pochodzić będzie z pożyczki ze środków NFOŚiGW. Inwestycja otrzymała również wsparcie z budżetu Miasta Konina w wysokości 4 milionów złotych. W pozostałym zakresie zadanie będzie finansowane ze środków własnych spółki.