Z ul. św. Marcin znika kilka drzew. Dlaczego?

Z ul. św. Marcin usuwane są cztery klony, których stan jest bardzo zły. Rośliny wyglądem i kondycją znacznie odbiegają od pozostałych w tym rejonie.

Z ul. św. Marcin znika kilka drzew. Dlaczego?

 

Jak poinformował ZDM, trwają prace na ul. św. Marcin związane z usuwaniem drzew będących w złym stanie. Jeden jest pozbawiony liści, a pozostałe są w złej kondycji zdrowotnej. Rośliny odbiegają wyglądem od pozostałych, dobrze przyjętych w okolicy.

Na razie nie wiadomo, jaka jest przyczyna takiego stanu. Zarówno drzewa jak i gleba będą przebadane przez specjalistów. Powodów może być wiele, w tym m.in. choroby fizjologiczne lub grzybowe czy też niewłaściwa wilgotność podłoża.

W miejsce usuwanych drzew pojawią się nowe. Prace prowadzone są na koszt wykonawcy przebudowy ul. św. Marcin, który wykonuje je w ramach 10-letniej gwarancji i opieki nad zielenią.