Warta zbyt wysoka, by prowadzić główne prace przy przebudowie nadbrzeża

Trwają prace związane z renaturalizacją brzegów Warty w Poznaniu. Z uwagi na utrzymujący się od miesięcy wysoki poziom wody, wykonawca nie może przeprowadzać robót ziemnych i skupia się na pozostałych czynnościach, by wykorzystać czas.

Warta zbyt wysoka, by prowadzić główne prace przy przebudowie nadbrzeża

 

Brzegi rzeki mają być bardziej przyjazne naturze nie tylko na samych terenach nadwarciańskich, ale także w okolicy. Zlikwidowanie betonowych płyt i ułożenie bardziej przepuszczalnego materiału wpłynie pozytywnie na gospodarkę wodną w okolicy, roślinność, mikroklimat i jakość wody.

Obecnie realizowany etap pierwszy inwestycji obejmuje odcinek do rozwidlenia Warty i Cybiny. Z uwagi jednak na utrzymujący się od października wysoki poziom wody w rzece, wykonawca nie może prowadzić prac w pełnym zakresie. Poziom Warty wynosi od miesięcy ok. 230 cm lub więcej, podczas gdy do prac głównych konieczne jest obniżenie go do 180 cm.

Jak informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, nie oznacza to jednak, że wykonawca czeka bezczynnie. Wykorzystuje ten czas na wykonanie kolejnych prac przygotowawczych, w tym m.in. gromadzenie materiału budowlanego, jakim jest kamień. Wytyczono także kolejne pasy drogi technologicznej.

Harmonogram przewiduje zakończenie tego etapu prac w przyszłym roku. Co ważne, w harmonogramie uwzględniono obecne przerwy spowodowane wysokim poziomem wody.

Inwestycja jest realizowana wspólnie z RZGW – Wodami Polskimi i przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej.

Mariusz Wiśniewski zapowiada, że Miasto, wraz z RZGW będzie starało się o pozyskanie z budżetu państwa środków na kontynuowanie prac w kierunku mostu kolejowego Garbary, ponieważ betonowe opaski brzegów rzeki należą do Skarbu Państwa.