Poznań ogłasza konkurs na najpiękniejszy park

Jakie walory przyrodnicze i architektoniczne wyróżniają parki imienia Izabeli i Jarogniewa Drwęskich oraz Bambrów Poznańskich? Odpowiedzi na to pytanie pomoże znaleźć konkurs, ogłoszony przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Prace plastyczne i fotograficzne można nadsyłać do 19 kwietnia.

Poznań ogłasza konkurs na najpiękniejszy park

Udział w konkursie “Poznańskie parki w dzielnicy Wilda – piękno parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich i parku Bambrów Poznańskich” mogą wziąć wszyscy chętni – dzieci i dorośli, amatorzy i profesjonaliści, lokalni mieszkańcy i turyści (w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego). 

Fotografie należy nadsyłać na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl ,

a prace plastyczne pocztą – na adres: Zarząd Zielni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań. W jednym i drugim przypadku należy pamiętać o dołączeniu formularza rejestracyjnego oraz dopisku “Poznańskie parki w dzielnicy Wilda”. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie fotografie oraz dwie prace plastyczne.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. W planach jest także wernisaż, połączony z piknikiem w objętych konkursem parkach. Zarząd Zieleni Miejskiej planował, że odbędzie się on 24 kwietnia. Wszystko zależy jednak od sytuacji epidemicznej i obowiązujących obostrzeń. Wydarzenie może odbyć się w innym czasie lub zostać całkowicie odwołane.  

Regulamin wraz z formularzem konkursowym można znaleźć na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Poznańskie parki

Park Bambrów Poznańskich ma powierzchnię 2,6 ha. Jest zlokalizowany u zbiegu ulic Dolna Wilda i Orzechowej, w miejscu dawnych ogrodów działkowych. Teren został podzielony na strefy, dostosowane do różnych form aktywności. Oprócz zieleni i alejek spacerowych, znalazły się tam plac zabaw dla dzieci oraz tor agility z miejscem do wyprowadzania psów.  Park został zbudowany od podstaw. Do użytku poznaniaków oddano go w 2019 r. Jego nazwa nawiązuje do ludności niemieckiej, pochodzącej z okolic Bambergu, którzy w XVIII w. zostali sprowadzeni przez władze Poznania, aby zasiedlić podmiejskie wsie, wyludnione podczas wojny północnej i epidemii cholery (dziś większość z nich znajduje się w granicach miasta). 

Rewaloryzacja zabytkowego parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich zakończyła się w lutym tego roku. To rozległa zielona przestrzeń w północnej części Wildy, w kwartale ulic: Królowej Jadwigi, Górna Wilda, Niedziałkowskiego, Topolowa, Wierzbięcice. Prace rozpoczęły się wiosną 2019 roku i miały szeroko zakrojony charakter. Położono nowe alejki. Zamontowano lampy i naświetlacze, a także ławki, kosze na śmieci, leżanki, siedziska, stojaki rowerowe oraz hotele dla owadów i budki dla ptaków. W parku powstały też dwa place zabaw – dla dzieci młodszych i starszych. W ramach rewaloryzacji rozebrano stare schody – w ich miejscu pojawiły się nowe. Renowacji poddano pergole oraz kamienne murki i ławę. Umocniono skarpę od ul. Niedziałkowskiego i posadzono na niej trawy ozdobne. Zamontowano nowe maszty flagowe. Pojawiły się także nowe nasadzenia.

Projekty rewaloryzacji parku Drwęskich oraz parku Bambrów Poznańskich otrzymały dofinansowanie unijne w ramach projektu “Poznańskie parki w dzielnicy Wilda” – Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 8,6 mln zł.