Już 10 ognisk ptasiej grypy w powiecie kaliskim

Aż 10 ognisk ptasiej grypy potwierdzono w powiecie kaliskim. Jak przyznaje lekarz weterynarii, sytuacja jest bardzo trudna. Do tej pory wybito już 220 tysięcy sztuk drobiu, a taki sam los czeka kolejne stada.

Już 10 ognisk ptasiej grypy w powiecie kaliskim

u00a0

Pierwszy przypadek ptasiej grypy w powiecie kaliskim odnotowano 5 marca w czterotysiu0119cznym stadzie kaczek w gospodarstwie w miejscowou015bci Szkuru0142aty. Kilka dni pu00f3u017aniej wirusa potwierdzono na fermie z 26 tys. indyku00f3w i 115 tys. kur w miejscowou015bci Boru00f3w.

Su0142uu017cby weterynaryjne przekazau0142y, u017ce obecnie na terenie powiatu potwierdzono juu017c 10 ognisk ptasiej grypy, w tym m.in. w stadach kaczek w Kolonii Du0119be, Szulcu, Janikowie i Sierzchowie.

Jak poinformowau0142 Wojewu00f3dzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu, Andrzej u017barnecki, podju0119to decyzju0119 o wybijaniu nie tylko stad, w ktu00f3rych potwierdzono ognisko ptasiej grypy, ale taku017ce w tzw. fermach kontaktowych.

u0141u0105cznie do tej pory wybito juu017c 115 tysiu0119cy kur, 53 tysiu0105ce kaczek oraz 52 tysiu0105ce indyku00f3w.

Su0142uu017cby weterynaryjne podejrzewaju0105, u017ce przyczynu0105 pojawienia siu0119 ptasiej grypy byu0142a su0142oma, ktu00f3rej hodowcy uu017cywali jako u015bciu00f3u0142ki. Ustalono, u017ce siadau0142y na niej m.in. ptaki drapieu017cne, ktu00f3re su0105 zwykle odpowiedzialne za przenoszenie siu0119 grou017anego dla ptactwa wirusa.

Woku00f3u0142 ognisk wyznaczono strefy zagrou017conu0105 i zapowietrzonu0105. Obejmuju0105 one u0142u0105cznie 100 ferm drobiu.

© 2020 iPolska24

Realizacja