Nowy pomnik przyrody w Poznaniu. Może mieć nawet ok. 150 lat

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta podjęto decyzje o ustanowieniu kolejnego pomnika przyrody w mieście. Dąb szypułkowy w rejonie Cytadeli uzyskał imię „Cytadelowców Poznańskich”.

Nowy pomnik przyrody w Poznaniu. Może mieć nawet ok. 150 lat

 

O wniosku w tej sprawie i pozytywnej opinii Komisji pisaliśmy na naszym portalu. Z inicjatywą uznania dębu za pomnik przyrody wyszedł Adam Suwart, Społeczny Opiekun Zabytków, który złożył wniosek o ustanowienie do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Drzewo rosnące przy ul. Za Cytadelą wyróżnia się spośród innych. Ma 30 metrów wysokości, a w najgrubszym miejscu jego pień ma obwód 325 cm. Posiada regularną koronę, a przeprowadzone analizy wykazały, że jest zdrowe. Ma także dużą wartość krajobrazową i przyrodniczą. Według szacunków, drzewo ma ok. 130 do 150 lat.

Decyzją radnych, dąb stał się pomnikiem przyrody i otrzymał imię Cytadelowców Poznańskich. Wpisanie na listę pomników przyrody oznacza większą ochronę prawną, a także zakaz uszkadzania drzewa, umieszczania tablic reklamowych czy wykonywania niektórych prac podziemnych w jego pobliżu. Pomniki są także regularnie kontrolowane i poddawane niezbędnym zabiegom pielęgnacyjnym i zabezpieczającym.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W Poznaniu jest obecnie 36 pomników przyrody – 20 pojedynczych drzew, 5 grup drzew, 8 alei  i 3 głazy narzutowe. Łącznie to 901 sztuk drzew. Dąb przy Cytadeli będzie 37. pomnikiem.

© 2020 iPolska24

Realizacja