22 września 2021

Kolejne ognisko ptasiej grypy w Wielkopolsce. To stado ponad 140 tysięcy kur i indyków

W Wielkopolsce potwierdzono kolejne ognisko ptasiej grypy. Gospodarstwo, na terenie którego potwierdzono zachorowania wśród zwierząt obejmuje łącznie 141 tysięcy sztuk ptactwa – kur i indyków.

Kolejne ognisko ptasiej grypy w Wielkopolsce. To stado ponad 140 tysięcy kur i indyków

Zachorowania potwierdzono ws tadzie 26 tysiu0119cy sztuk 15-tygodniowych indyczek i 115 tysiu0119cy sztuk 4-tygodniowych brojleru00f3w na terenie gospodarstwa w Borowie, w powiecie kaliskim.

To drugi przypadek ptasiej grypy w tym powiecie.

Lekarz weterynarii w Kaliszu zaapelowau0142a o zachowanie szczegu00f3lnej ostrou017cnou015bci i rygorystyczne przestrzegania zaleceu0144 w zakresie utrzymywania drobiu.

Decyzju0105 wojewody, w promieniu trzech kilometru00f3w od ogniska ptasiej grypy zostanie wyznaczona strefa zapowietrzona, a w promieniu dziesiu0119ciu, strefa zagrou017cona. Dla hodowcu00f3w oznacza to zmianu0119 procedur postu0119powania z ptactwem.