“To nie jest dziki wilk, był przetrzymywany przez człowieka” – Zoo Poznań o wilku na Śródce

Poznańskie zoo apeluje o odpowiednie zachowanie wobec wilka, który pojawił się wczoraj wieczorem w rejonie Śródki oraz gminy Czerwonak. Jak wskazuje ogród, nie jest to typowy dziki osobnik, a zwierzę, które jest przyzwyczajone do człowieka, ponieważ było przez niego przetrzymywane w pierwszym okresie życia.

“To nie jest dziki wilk, był przetrzymywany przez człowieka” – Zoo Poznań o wilku na Śródce

u00a0

Wilk poczu0105tkowo pojawiau0142 siu0119 w rejonie gminy Czerwonak. Trwaju0105 pru00f3by odu0142owienia zwierzu0119cia, jednak ten zamiast w kierunku lasu, ucieku0142 do miasta. Wczoraj zauwau017cono go w rejonie ul. Bau0142tyckiej, Chemicznej i Gdyu0144skiej, a nastu0119pnie w okolicach poznau0144skiej u015aru00f3dki.

Jak informuje Zoo Poznau0144, zwierzu0119 nie jest typowym dzikim wilkiem.

u201eOsobnik, o ktu00f3rym mowa jest zwierzu0119ciem, ktu00f3re do niedawna byu0142o od szczeniu0119cia przetrzymywane przez czu0142owieka. To nie jest dziki wilk i dlatego nie przejawia typowych dla swojego gatunku zachowau0144u201d napisau0142o Zoo Poznau0144 na swoim Facebooku.

Podkreu015blono, u017ce chou0107 wilk ten nie jest agresywny wobec ludzi to nie naleu017cy siu0119 do niego zbliu017cau0107 z uwagi na fakt, u017ce miasto jest stresogennym terenem.

Zaapelowano taku017ce o zachowanie ostrou017cnou015bci w czasie prowadzenia pojazdu00f3w oraz o kontakt w sytuacji zauwau017cenia wilka, pod numerem telefonu pracownika poznau0144skiego Zoo, 693 362 107.