Ekologiczny prąd z Poznania trafi do kilkunastu polskich uczelni

Aż 13 uczelni z różnych miast w Polsce w przyszłym roku zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w swoich murach i działalności. Podpisano umowę, na podstawie której do szkół wyższych trafi ekologiczny prąd wytwarzany w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Ekologiczny prąd z Poznania trafi do kilkunastu polskich uczelni

IPTOK pozwala na przetwarzanie odpadów z terenu Poznania i okolic na ciepło i prąd, dzięki czemu z jednej strony redukowana jest ilość śmieci wywożonych na składowiska, a z drugiej na odpowiednie powtórne wykorzystanie materiałów. Działanie jest proekologiczne, a także pozwala na częściową niezależność energetyczną i cieplną.

Każdego roku przetwarzanych jest ok. 210 tysięcy ton odpadów, a ponad 40% energii wytworzonej z ITPOK jest kwalifikowanych jako odnawialne źródła energii.

Od przyszłego roku 13 polskich uczelni będzie zasilanych ekologiczną energią wytwarzaną w stolicy Wielkopolski w ilości blisko 100 tys. MWh. Prąd dostarczy SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK).

W grupie, która podpisała umowę z firmą Energia Polska na dostawę ekologicznego prądu, są: Politechnika Poznańska, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski.

ITPOK działa od 4 lat, ale system jest cały czas unowocześniany i udoskonalany. Dzięki zaawansowanym systemom technologicznym możliwe jest wprowadzenie systemów oczyszczenia spalin, co jest korzystne dla środowiska.