Jak Poznań walczy ze smogiem ?

Badanie jakości powietrza przy użyciu drona, program „Kawka Bis” pozwalający na wymianę pieców na bardziej ekologiczne, czy akcja “Trzymaj ciepło”, bezpłatnych badań termowizyjnych budynków – to niektóre z działań Miasta Poznań w ramach przygotowań do walki ze smogiem jesienią i zimą.

Jak Poznań walczy ze smogiem ?

„Podejmujemy szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Pomagamy mieszkańcom wymieniać piece na bardziej ekologiczne, dbamy o tereny zielone, wspólnie z Metropolią Poznań instalujemy w szkołach czujniki pomiarowe, inwestujemy w przyjazne dla środowiska środki transportu, jak autobusy elektryczne czy miejskie rowery. Problem pogarszającej się jakości powietrza jest zauważalny zwłaszcza teraz, w sezonie jesienno-zimowym. Dlatego w tym okresie intensyfikujemy nasze działania

podkreślił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Przypomniał, że już pod koniec września rozpoczęły się badania jakości powietrza przy użyciu specjalistycznego drona. Oblotami został objęty teren całego miasta, w tym w szczególności: Stare Miasto, Jeżyce, Wilda, Łazarz, Wola, Smochowice, os. Warszawskie, Szczepankowo, Świerczewo, os. Bajkowe, os. Kwiatowe, os. Maltańskie i Ławica. Kontrole pomagają namierzyć „trucicieli”, którzy palą złej jakości paliwem. Czujnik podpięty do drona pozwala wykryć w spalinach emitowanych z komina danej posesji szkodliwe związki chemiczne; formaldehyd, chlorowodór, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone – PM 2,5 oraz PM 10, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na spalanie odpadów. Pomaga to w skuteczniejszym wykrywaniu przypadków łamania prawa i karaniu osób zatruwających środowisko.

Poznański magistrat podał, że do tej pory dron w powietrzu łącznie spędził około 90 godzin. W tym czasie oblotami objęto ponad 15 tys. budynków. Szczegółowe badania przeprowadzono w 337 przypadkach, w wyniku których stwierdzono łącznie 25 nieprawidłowości.

„Cieszę się, że badania przy użyciu drona są kontynuowane. To efektywne narzędzie, pomagające eliminować sytuacje, w których spalane są różnego rodzaju niedozwolone materiały. Dziękuję mieszkańcom, że po raz drugi wybrali ten projekt do realizacji w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego” – zaznaczył Jaśkowiak.

W tym roku Miasto Poznań kontynuuje także realizację programu „Kawka BiS”, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, tj. węgla, drewna lub brykietów. Poznaniacy mogą starać się o dofinansowanie na likwidację pieców i kotłów, które są nimi opalane oraz zastępowanie ich ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym lub pompą ciepła. Od tego roku lista ta została poszerzona także o instalacje fotowoltaiczne. Urząd Miasta Poznania poinformował, że zwiększono także pięciokrotnie pulę środków przeznaczoną na realizację tego programu – z 2 milionów do 10 milionów złotych rocznie.

„Wcześniej górny limit dofinansowania dla jednego lokalu wynosił 6 tys. zł, po zmianach jest to 12 tys. zł lub 15 tys. zł – w przypadku fotowoltaiki. Dzięki temu w 2020 roku zawarto 472 umowy dotacyjne na prawie 8 mln zł, co pozwoli to na likwidację 914 uciążliwych pieców i kotłów oraz na wyeliminowanie spalenia 3152,66 ton paliw stałych” – podał magistrat.

Miasto planuje również w najbliższym czasie podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczące realizacji krajowego programu “Czyste Powietrze”. W tym wypadku dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie może zostać także przeznaczone na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem.

„Przystąpienie do wymienionego programu umożliwi mieszkańcom, chcącym zmienić sposób ogrzewania w swoich domach, korzystanie z różnych możliwości finansowych przy realizowaniu inwestycji. Celem Miasta jest stworzenie mieszkańcom Poznania dogodnych dla nich warunków skorzystania z programu +Czyste Powietrze+ bądź też +Kawka Bis+, w zależności od zakresu planowanej przez mieszkańców modernizacji oraz możliwości uzyskania bardziej korzystnego dofinansowania” – wskazała dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania Magdalena Żmuda.

O dotację w ramach Kawki Bis może ubiegać się każdy mieszkaniec Poznania, a także m.in. wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Program prowadzi Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, a nabór wniosków na rok 2021 trwa od września br. aż do końca marca 2021 r.

W połowie listopada rozpoczął się w Poznaniu także nabór do 12. edycji akcji „Trzymaj ciepło”. Program zakłada bezpłatne badania termowizyjne budynków; wiedząc, w których miejscach budynek traci ciepło, jego właściciel może zaplanować inwestycję termomodernizacyjną, np. ocieplanie obiektu, uszczelnianie lub wymianę okien i drzwi, czy wymianę grzejników. W tym roku realizatorzy planują przebadanie minimum 350 domów jednorodzinnych i 10 kamienic. Łącznie, w 11 edycjach projektu “Trzymaj ciepło” przebadano ponad 5 tys. budynków jednorodzinnych i ponad 200 kamienic. (PAP)

autor: Anna Jowsa